Czy warto się przejmować konkatenacją stringów w Java?

Używasz StringBuilder do łączenia Stringów? Pewnie większość z Was spotkała się ze stwierdzeniem mówiącym, że w celu optymalizacji operacji łączenia stringów należy używać StringBuilder bądź też StringBuffer bezpiecznego wielowątkowo. Czy na pewno słusznie?

Co daje StringBuilder? Jak wiadomo string jest obiektem niezmiennym, nie da się dopisać do niego kolejnych znaków. Za każdym razem kiedy trzeba napisać dłuższy ciąg znaków tworzony jest nowy obiekt. StringBuilder przechowuje poszczególne znaki w tablicy, do której podczas każdej operacji append dodawane są nowe dane. Dopiero w momencie wywołania metody toString zostaje utworzony finalny string zawierające wszystkie znaki z tymczasowej tablicy. Jeżeli konkatenacja wykonywana jest w pętli, jak tutaj:

public static void main(final String... args) {
    String result = "";
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
      result += i + " ";
    }

    System.out.println(result);
  }

to za każdym obiegiem pętli tworzymy w pamięci niepotrzebny obiekt coraz dłuższego Stringa. To oczywiście zajmuje nie tylko pamięć ale również czas na alokacje danych i ich usuwanie przez gc. Dlatego pewnie doskonale wiecie, że taka pętla powinna wyglądać mniej więcej tak:

public static void main(final String... args) {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
      builder.append(i).append(" ");
    }

    System.out.println(builder.toString());
  }

Dzięki użyciu StringBuilder optymalizujemy kod. Jednak takie rozwiązanie wymaga troszkę więcej pisania i czasami może zaciemniać kod. Czy na pewno musimy taki kod pisać? Otóż nie! Dokumentacja mówi:

An implementation (of compiler) may choose to perform conversion and concatenation in one step to avoid creating and then discarding an intermediate String object. To increase the performance of repeated string concatenation, a Java compiler may use the StringBuffer class or a similar technique to reduce the number of intermediate String objects that are created by evaluation of an expression. For primitive types, an implementation may also optimize away the creation of a wrapper object by converting directly from a primitive type to a string.

Ciekawe tylko dlaczego ten zapis jest mały literami..? :P Wynika z tego, że kompilator potrafi sam wstawić StringBuilder w miejsce konkatenacji stringów. Sprawdźmy! Do zdekompilowaniu kodu z listingu 1 poleceniem javap -c Demo.class dostaje:

public static void main(java.lang.String...);
  Code:
    0: ldc      #2 // String
    2: astore_1
    3: iconst_0
    4: istore_2
    5: iload_2
    6: bipush    100
    8: if_icmpge   41
   11: new      #3 // class java/lang/StringBuilder
   14: dup
   15: invokespecial #4 // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
   18: aload_1
   19: invokevirtual #5 // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
   22: iload_2
   23: invokevirtual #6 // Method java/lang/StringBuilder.append:(I)Ljava/lang/StringBuilder;
   26: ldc      #7 // String
   28: invokevirtual #5 // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
   31: invokevirtual #8 // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
   34: astore_1
   35: iinc     2, 1
   38: goto     5
   41: getstatic   #9 // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
   44: aload_1
   45: invokevirtual #10 // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
   48: return
}

Faktycznie w wygenerowanym byte code pojawił się magicznie string builder. A jak w takim razie wygląda kod z listingu 2 gdzie jawnie użyłem StringBuildera?

public static void main(java.lang.String...);
  Code:
    0: new      #2 // class java/lang/StringBuilder
    3: dup
    4: invokespecial #3 // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
    7: astore_1
    8: iconst_0
    9: istore_2
   10: iload_2
   11: bipush    100
   13: if_icmpge   33
   16: aload_1
   17: iload_2
   18: invokevirtual #4 // Method java/lang/StringBuilder.append:(I)Ljava/lang/StringBuilder;
   21: ldc      #5 // String
   23: invokevirtual #6 // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
   26: pop
   27: iinc     2, 1
   30: goto     10
   33: getstatic   #7 // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
   36: aload_1
   37: invokevirtual #8 // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
   40: invokevirtual #9 // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
   43: return
}

Kod w obu przypadkach wygląda podobnie. Ale, w przypadku kodu w którym jawnie użyłem string buildera obiekt typu StringBuilder jest tworzony tylko raz. Natomiast w przypadku kodu zooptymalizowanego przez kompilator jest on tworzony przy każdym obiektu pętli. Tak więc nie dość że przy każdym obiegu pętli tworzy się nie potrzebny string w pamięci to w dodatku tworzy się również zbędny obiekt StringBuildera. Pokazuje to nam że nie wolno bezgranicznie ufać kompilatorowi. Warto czasami zagłębić się byte code i zastanowić się czy napisany kod faktycznie jest optymalny.

Comments