Jeżeli szukasz informacji na temat Typescript to tutaj moją prezentacją
wprowadzającą do tego języka. W prezentacji znajduje się rozwinięcie tematów poruszonych przeze mnie w 1 części wprowadzenia.