Jeśli programujesz w Java 8, to pewnie zdarzyło Ci sie użyć klasy Optional. Czy zrobiłeś to we właściwy sposób?

Razem z JDK 8 dostaliśmy w ręce, strumienie i możliwość programowania funkcyjnego. Pojawił się również twór dzięki któremu mieliśmy już nie być tak często męczeni przez NullPointerException. Tym tworem jest klasa Optional. Dla nie wtajemniczonych jest to generyczny pojemnik a zmienną dowolnego typu, która może mieć wartość null. Poprzez szereg metod dostępnych w klasie powinniśmy być w stanie zabezpieczyć się przed przypadkowym odwołaniem do null referencji. Przyjrzyjmy się jakie błędy można popełnić używając Optional.

Błędne użycie isPresent/get

Jednak zanim przejdziemy do tych metod, spójrzmy w jaki sposób tworzy się obiekty Optional. Można to zrobić za pomocą
jeden z metod:

  • empty() - tworzy pusty Optional z wartością null w środku.
  • of(T value) - tworzy Optional z podaną wartością. W przypadku przekazania null dostaniemy nullPointerException.
  • ofNullable(T value) - również tworzy Optional z podaną wartością, ale w przypadku przekazania null nie zostanie zgłoszony wyjątek.
  • Optional(T value) - konstruktor rzucający błąd w przypadku przekazania wartości null.

Dobrze, wiemy już jak utworzyć Optional to teraz pytanie jak go użyć? Zacznijmy od dwóch najczęściej używanych metod, często również nie poprawnie. Są to:

  • isPresent() - zwraca boolean mówiący czy w środku znajduje się jakaś wartość czy też null.
  • get() - pobranie przechowywanego obiektu. Jeżeli takiego nie dostaniemy: NoSuchElementException

No dobra, ja zatem może wyglądać użycie tych metod?

1
2
3
4
5
6
7
private String saveTrim(final Optional<String> input) {
if(input.isPresent()) {
return input.get().trim();
}

return "";
}

No i tutaj mamy przykład jak nie używać Optional. Czy taki kod nie jest prościej zastąpić zwykłym warunkiem sprawdzającym czy przekazany String nie jest nullem? Tak klasycznie, jak to się
robi w Javie od lat 90, bez dodatkowego narzutu jakim jest Optional?

1
2
3
private String saveTrim(final String input) {
return input == null ? "" : input.trim();
}

Oczywiście można i tak, jednak Optional powstał po to żebyśmy nie musieli umieszczać w kodzie warunków sprawdzających czy referencja ma wartość null. Wykorzystajmy zatem
Optional w odpowiedni sposób i napiszmy kod bardziej funkcyjny:

1
2
3
4
5
private String saveTrim(final Optional<String> input) {
return Optional.ofNullable(input)
.map(String::trim)
.orElse("");
}

W powyższym przykładzie korzystamy z metody fabrykującej która nie wyrzuci wyjątku w przypadku przekazania null-a, następnie uruchamiamy metodę map która dla wartości null również zachowa się stosownie i zwróci pusty Optional. No i na końcu mamy metodę orElse która zwróci nam domyślną wartość jeżeli Optional będzie przechowywał null.

Przykład poprawnego wykorzystania Optional

Jeżeli poprzedni trywialny przykład was nie przekonał to spójrzmy na bardziej rozbudowaną logikę pełną zabezpieczeń przed nullem:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
private String getCompanyFirstUserName1(final Holding holding) {
if (holding != null) {
final Company company = holding.getCompanies().get(0);
if (company != null && company.getUsers() != null) {
final User user = company.getUsers().get(0);
if (user != null && user.getFirstName() != null) {
final String result = user.getFirstName();
if (result.length() > 0) {
return result;
}
}
}
}

return "not found";
}

Taki kod można zapisać za pomocą Optional w takiej formie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
private String getCompanyFirstUserName2(final Holding holding) {
return Optional.ofNullable(holding)
.map(Holding::getCompanies)
.map(Vector::firstElement)
.map(Company::getUsers)
.map(Vector::firstElement)
.map(User::getFirstName)
.filter(name -> name.length() > 0)
.orElse("not found");
}

Czyż taka wersja nie jest czytelniejsza? Krótsza? No i nie musieliśmy skorzystać z niebezpiecznej metody get, która może rzucić wyjątek.

Niebezpieczna metoda get

Sam pomysłodawca i współ autor rozwiązania jakim jest Optional żałuje że nie nazwał tej metody np. getOrElseThrowNoSuchElementException_, tak żeby każdy zawsze miał świadomość że może ona wyrzucić wyjątek i nie powinna być używana bez uprzedniego sprawdzenia w czy Optional jest jakaś wartość.

Gdzie nie używać Optional?

Kolejnym problemem jaki pojawia się tam gdzie używamy Optional jest nadużywanie go. W szczególności pola w klasach DTO nie powinny być deklarowane jako Optional, ponieważ może to doprowadzić do takich dziwnych zapisów:

1
2
// private HashMap<String, Integer> data;
private Optional<HashMap<String, Integer>> data;

Jest to bardzo nie czytelne i nie potrzebne. Co w takim razie zrobić kiedy chcemy użyć Optional do zabezpieczenia naszego kodu? Możemy go utworzyć w getterze:

1
2
3
private Optional<HashMap<String, Integer>> getData() {
return Optional.ofNullable(data);
}

Ta sama zasada dotyczy również przekazywania Optionali do kontruktorów i do metod. Nic nam nie dają oprócz zaciemniania kodu. Lepszym rozwiązaniem jest przekazywać zwykły obiekt i w środku metody zamieniać go na Optional. A! No i należy pamiętać o tym że Optional nie jest serializowany i nie powinien być używany w obiektach domenowych…No jest troszkę tych zapaszków (ang. code smells) związanych z kontrowersyjnym Optional. Na koniec przytoczę wyjaśnienie twórcy Optional-a do czego powstał Optional.

Our intention was to provide a limited mechanism for library method return types where there needed to be a clear way to represent “no result”, and using null for such was overwhelmingly likely to cause errors.